Όροι Χρήσης

 

Γενικά.

Το www.caravania.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα του καταστήματος Caravania Zisis με σκοπό την ενημέρωση και πώληση των προϊόντων των εταιριών που συνεργάζεται ή εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης του www.caravania.gr πρέπει να συμμορφώνεται με τους παρακάτω όρους χρήσης του ιστότοπου και του περιεχομένου του.
Επίσης, πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματα, που αναφέρονται παρακάτω, σε θέματα επιστροφής, αντικατάστασης, και ακύρωσης της παραγγελίας, διότι αναδρομική απαίτηση δικαιωμάτων λόγω άγνοιας δεν γίνεται αποδεκτή μετά το πέρας τον χρονικών ορίων που ορίζονται παρακάτω.
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά του όρους που ακολουθούν.

1. Τροποποίηση όρων χρήσης.

Η Caravania Zisis διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους χρήσης του ιστότοπου, του περιεχομένου του, και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πωλήσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, των συνεργατών της και τις μεταβολές του νομικού πλαισίου της Ελλάδος που αφορά εμπορικές συναλλαγές. Η Caravania Zisis  υποχρεούται να ενημερώνει τους χρηστές/πελάτες του για τις τροποποιήσεις όταν εκκρεμεί μια συναλλαγή που ξεκίνησε με του όρους πριν τη κάθε τροποποίηση.

2. Πληροφορίες προϊόντων.

Η Caravania Zisis  δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών των προϊόντων που προβάλλονται μέσα από τον ισοτόπου www.caravania.gr.

Η πληροφορίες των προϊόντων συλλέγονται από της πηγές πληροφόρησης των εταιριών – κατασκευαστών που η Caravania Zisis συνεργάζεται και τους Έλληνες αντιπροσώπους τους – όταν αφορά εισαγόμενα προϊόντα – μετά από άδεια γραπτή ή προφορική από αυτές ή τους αντιπρόσωπου τους στην Ελλάδα.Σε περίπτωση ανακρίβειας ή λανθασμένης πληροφορίας που προκύπτει από της πηγές πληροφόρησης η Caravania Zisis δεν φέρει καμία ευθύνη. Σε περιπτώσεις τυπογραφικών λαθών για οποιοδήποτε λόγο η Caravania Zisis δεν φέρει καμία ευθύνη παρά μόνο την υποχρέωση να αποδεχτεί την επιστροφή του προϊόντος ανεξαρτήτως όρων συναλλαγής που ορίζονται παρακάτω στο παρόν κείμενο.

 

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο παρών ιστότοπος και το όνομα του αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος Caravania Zisis και συγκεκριμένα των ιδιοκτητών της επιχείρησης και μόνο αυτών. Ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του καθώς και η πληροφορίες των προϊόντων, όπως ορίζεται στην σχετική παράγραφο στο παρόν κείμενο, είναι υπό το καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων όπως μόλις αναφέρθηκε και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Απαγορεύεται η αντιγραφή αναλογική ή ψηφιακή και με οποιοδήποτε μέσο μηχανής ή λογισμικό. Απαγορεύεται η αναδιανομή και μεταφορά του ιστοτόπου ή του περιεχόμενου του και των πληροφοριών των προϊόντων (όπως ορίζονται στην σχετική παράγραφο) είτε στην μορφή που παρουσιάζονται στον παρόν ιστοτόπο www.caravania.gr είτε σε τροποποιημένη μορφή.

Ειδικά για την περίπτωση που οι πληροφορίες έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί αποκλειστικά από την Caravania Zisis, δηλαδή όχι από τις πηγές πληροφόρησης (όπως ορίζονται στην σχετική παράγραφο) τα πνευματικά δικαιώματα της παρουσίασης στον ιστοτόπο είναι αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της caravania zisis. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η μη επεξεργασμένη μορφή πληροφορίας από τη Caravania Zisis ανήκει στα πνευματικά δικαιώματα των κατασκευαστών και των αντιπροσώπων τους. Ως εκ τούτου αυτοί ορίζουν και τους όρους χρήσης της πληροφορίας των προϊόντων τους.

Τα λογότυπα των εταιρειών είναι αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα των ιδιοκτητών τους και της Caravania Zisis στην επεξεργασμένη μορφή τους. Ως εκ τουτου μόνο οι εταιρείες-ιδιοκτήτες μπορούν να αποφασίζουν για την αναδιανομή και χρήση τους ακόμα και για την επεξεργασμένη από τη Caravania Zisis μορφή τους εκτός των λογοτύπων που έχουν κατοχυρωθεί από τη Caravania Zisis και το Caravania Zisis λογότυπο.

Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου www.caravania.gr σαν μέσο προβολής και παρουσίασης των προϊόντων που αυτό προβάλλει, για εμπορικές συναλλαγές από τρίτους όταν στην συναλλαγή δεν συμμετέχει το κατάστημα Caravania Zisis  Η απαγόρευση αυτή ισχύει για τον ιστοτόπο στην αυθεντική μορφή του με απευθείας σύνδεση (direct link) ή με έμμεση (wraped link) ή οποιοδήποτε άλλο μέσω προβολής ή μεταφοράς, όπως e-mail, social networks, news groups κ.τ.λ. Επίσης, η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει τόσο για όλο τον ιστοτόπο όσο και για μεμονωμένα τμήματα αυτού καθώς και φωτογραφίες της επιφάνειας εργασίας του χρήστη που περιλαμβάνουν την απεικόνιση τμήματος (ή ολόκληρου) του ιστοτόπου.

 

 

4. Περιορισμός ευθύνης του καταστήματος

Το κατάστημα Caravania Zisis δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας των πελατών / χρηστών (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 9. «Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων»).

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το κατάστημα Caravania Zisis  ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Σε καμία περίπτωση το κατάστημα Caravania Zisis δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία χρηματικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, των επισκεπτών του ιστοτόπου, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, την αδυναμία παροχής υπηρεσιών, των πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, από τυχόν παραπληροφόρηση λόγο κακόβουλων, μη επιτρεπόμενες, παρεμβάσεων τρίτων σε πληροφορίες προϊόντων, πληροφορίες και υπηρεσίες που προβάλλονται μέσω του ιστοτόπου. Επιπροσθέτως, το κατάστημα Caravania Zisis  δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση εξαπάτησης χρηστών / πελατών από τρίτους που χρησιμοποιούν ακριβής ή παρεμφερής απομίμηση το ιστοτόπου με σκοπό την πρόκληση ζημιών οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως.

5. Ευθύνη χρήσης.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.caravania.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, παράνομο περιεχόμενο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δείχνει εμπάθεια, εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες οποιασδήποτε μορφής σε ανήλικους, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

6. Εμπορικές συναλλαγές.

6.1. Διαθεσιμότητα και τιμολόγηση.

Τα προϊόντα που εμφανίζονται στο www.caravania.gr και στον κατάλογο του είναι διαθέσιμα στο κατάστημα, πλην της περίπτωσης έλλειψης διαθεσιμότητας από τον κατασκευαστή ή των αντιπρόσωπο. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο ιστοτόπο είναι μόνο από εταιρίες που το κατάστημα Caravania Zisis  συνεργάζεται σταθερά και όχι κατά περίπτωση ή απαίτηση του καταναλωτή. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα του προϊόντος και η αξιοπιστία της επιχείρησης προς τον καταναλωτή που προχωρά σε αγορά συγκεκριμένου προϊόντος.

Το κατάστημα Caravania Zisis τιμολογεί τα προϊόντα με βάση τις προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου διατηρώντας έτσι την αντικειμενική αξία του προϊόντος, την αξιοπιστία του αντιπροσώπου, του κατασκευαστή και του ίδιου του καταστήματος. Σε περίπτωση που το κατάστημα Caravania Zisis κρίνει σκόπιμο ότι κάποια προϊόντα πρέπει να πωληθούν σε τιμή προσφοράς ή υπό το καθεστώς έκπτωσης τότε πάντα στον ιστοτόπο www.caravania.gr αναγράφεται η αρχική τιμή του προϊόντος όπως τιμολογήθηκε αρχικά και στην συνέχεια την τιμή της έκπτωσης ή της προσφοράς. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει να μην βάζει τον πελάτη σε σύγχυση για την αντικειμενική αξία παρόμοιων προϊόντων που διατίθενται ή μη από το caravania ανεξάρτητα από την ειδική προσφορά ή έκπτωση που δύναται να ορίζει κατα βούληση.

Η κύρια και αναμφισβήτητη πηγή τιμολόγησης είναι ο τιμοκατάλογος προτεινόμενων τιμών του αντιπροσώπου ή του κατασκευαστή των προϊόντων που εμπορεύεται Το κατάστημα Caravania Zisis . Η τιμές των προϊόντων που δημοσιεύονται στο www.extremepro.gr οφείλουν να συμμορφώνονται με την κύρια πηγή τιμολόγησης, σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά τότε το κατάστημα οφείλει να διορθώσει το λάθος επιστρέφοντας την διαφορά στον πελάτη μετά την απαίτηση του. Οι τιμές που δημοσιεύονται στο www.caravania.gr θεωρούνται αμετάβλητες τιμές που ο πελάτης / χρήστης θα αγοράσει τα προϊόντα της αρεσκείας του ανεξάρτητα από προηγούμενες ή παράλληλες δημοσιεύσεις τιμήν προϊόντων σε έντυπα μέσα ή στο κατάλογο που εκδίδει η Caravania λόγο της αδυναμίας ενημέρωσης της τιμής στο έντυπο. Οφείλει όμως να δικαιολογήσει σαφώς την μεταβολή της τιμής παρουσιάζοντας τον τιμοκατάλογο του αντιπροσώπου ή κατασκευαστή των προϊόντων για τα οποία οι τιμές είναι υπό αμφισβήτηση.

Το κατάστημα Caravania Zisis  επιφυλάσσεται για τυχόν λάθη στην τιμολόγηση, και δεν φέρει καμία ευθύνη νομικού χαρακτήρα και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες λόγο της λανθασμένης τιμολόγησης. Το μόνο που οφείλει είναι να αποκαταστήσει το λάθος το ταχύτερο δυνατό και να ενημερώσει ανάλογα την τιμή ή τις τιμές στον ιστοτόπο www.caravania.gr

Το κατάστημα Caravania Zisis προτρέπει τους καταναλωτές να ενημερώσουν το κατάστημα με e-mail, τηλεφωνικά ή με Fax για τα λάθη που πέφτουν στην αντίληψη τους ή για τις μεγάλες διαφορές τιμών του www.caravania.gr και άλλες επιχειρήσεις που ενδεχομένως να οφείλονται σε λάθη τιμολόγησης.

6.2. Ακύρωση Παραγγελίας.

Ακύρωση μιας παραγγελίας γίνεται αποδεκτή πριν αυτή ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή στο κατάστημα και πριν ειδοποιηθείτε για την αποστολή της.

6.3. Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων.

 • Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους στις παρακάτω περιπτώσεις:Στην περιπτωση που με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του caravania zisis, πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας. Υπαιτιότητα του Caravania Zisis μπορεί να είναι, λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή.
 • Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή η Caravania Zisis είναι μόνο μεσάζων μεταξύ του πελάτη και του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου. Συνεπώς η επιστροφή/αντικατάσταση της παραγγελίας γίνεται αποδεκτή μόνο όταν εκτιμήσει ο αντιπρόσωπος ή ο κατασκευαστής ότι τα προϊόντα είναι πράγματι ελαττωματικά.η Caravania Zisis δεν είναι υποχρεωμένη να δεχτεί επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του όταν αυτός δεν αποδέχεται με την σειρά του την επιστροφή.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την αλλαγή ή την αντικατάστασή των προϊόντων που επέλεξε κατά την αγορά του και η συναλλαγή επιθυμεί να γίνει εξ αποστάσεως, τότε επιβαρύνεται με το κόστος των μεταφορικών. Το κόστος αυτό είναι ανεξάρτητο με την πολιτική χρέωσης των μεταφορικών κατά την αγορά αυτών των προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής/αντικατάστασης είναι αυτό των δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον πελάτη. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να συμφωνεί το ΙΜΕΙ) και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν το προϊόν. Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το κατάστημα Caravania Zisis.

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών τότε η Caravania Zisis δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση. Εξαιρούνται τα προϊόντα που έχουν εγγύηση από τον αντιπρόσωπό ή τον κατασκευαστή τους όπου σε αυτή την περίπτωση η Caravania Zisis έχει ρόλο μεσολαβητή και οφείλει να εκτελέσει την απόφαση του παρόχου της εγγύησης.

6.4. Τρόποι Πληρωμής.

6.4.1. Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ExtremePro δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες όπως αυτές αναγράφονται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται την ηλεκτρονική τράπεζα Viva Wallet. Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας, μεταβαίνετε στον ιστοτόπο της Viva Wallet όπου εκεί μεταφέρεται η παραγγελία από το κατάστημα μας. Στην συνέχεια σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον που εγγυάται η Viva Wallet, μπορείτε να δώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται και επιστρέφεται στον ιστοτόπο Caravania Zisis..

6.4.2. Πληρωμή κατά την παράδοση – Αντικαταβολή.

Έχετε την δυνατότητα να πληρώσετε με αντικαταβολή μέσω των ιδιωτικών εταιρειών courier που συνεργαζόμαστε κατά την παράδοση της παραγγελίας.

7.1 Κόστος Αποστολής (εντός Ελλάδας) + αντικαταβολή

 1. Κατηγορία
  Για παραγγελίες προϊόντων που το βάρος τους είναι κάτω των 3 κιλών,η Caravania Zisis χρεώνει €5.00 μεταφορικά.
 •  
 • Β. Κατηγορία
  Για παραγγελίες προϊόντων που το βάρος τους είναι άνω των 3 κιλών,η Caravania Zisis χρεώνει 5€ + 1,20€ για το κάθε επιπλέον κιλό.
 •  
 • Η αντικαταβολή είναι στα 3,50€

8. Χρόνος Παράδοσης.

Τα προϊόντα της παραγγελίας σας τα παραλαμβάνεται από τις ιδιωτικές courier που συνεργαζόμαστε της περιοχή σας εντός 1 – 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας.

8.1. Καθυστέρηση παραγγελίας.

 1. Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.
 2. Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
 3. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.
 4. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν, είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή για παράδειγμα τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

9. Ασφάλεια – Εξασφάλιση του Απορρήτου – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Η Caravania Zisis αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εξασφαλίζεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

9.1. Απόρρητο Συναλλαγών.

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος της Caravania Zisis είναι εμπιστευτικές. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να εξασφαλίσουν το απόρρητο των συναλλαγών είναι τα ακόλουθα.

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Η Caravania Zisis δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Η Caravania Zisis δεν χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη του ιστοτόπου.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Ενημερωτικούς καταλόγους και έντυπο υλικό θα λαμβάνετε μόνον εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως μέλους.

Σε κάθε περίπτωση η Caravania Zisis με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

9.2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.caravania.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.caravania.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.caravania.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.extremepro.gr τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.caravania.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997